Paskelbimo data: 2023-01-16

Kodėl autoservisams reikėtų patikrinti, kaip veikia kliento automobilio START-STOP sistema?

Vis kylant degalų kainoms ir įsismarkavus pragyvenimo išlaidų krizei, vairuotojai ieškos priemonių, kaip sumažinti sąnaudas ir užtikrinti, kad jų transporto priemonės važiuotų kuo efektyviau.

Degalų taupymas buvo ir vis dar yra svarbus automobilių naudojimo aspektas ne tik aplinkos apsaugos, bet ir išlaidų ribojimo požiūriu. Technologijos kuriamos mūsų naudai. Viena iš jų – variklio automatinio išjungimo ir paleidimo sistema, kuri jau daug metų įeina į šiuolaikinių automobilių bazinės įrangos sąrašą; beveik visuose šiandien gaminamuose automobiliuose su vidaus degimo varikliais, jei tiksliau, 98 %, įrengiama variklio automatinio išjungimo ir paleidimo sistema.

Automobilio START-STOP sistema

Trumpa START-STOP sistemos istorija

Šiais laikais taupyti degalus verta ne tik dėl finansinių, bet ir dėl ekologinių priežasčių. Tuo metu, kai gimė idėja sukurti variklio automatinio išjungimo ir paleidimo sistemą, buvo naftos kainų krizė, todėl reikėjo imtis priemonių degalams taupyti. Pirmąją variklio automatinio išjungimo ir paleidimo sistemą aštunto dešimtmečio viduryje sukūrė „Toyota“.

„Volkswagen“ ir „Audi“ savo variklio automatinio išjungimo ir paleidimo sistemos versijas pristatė devintajame dešimtmetyje. Numatyta, kad šis patobulinimas, kartu su 5 laipsnių pavarų dėže, gerų aerodinaminių savybių kėbulu ir elektroniniu degalų sąnaudų indikatoriumi, padės sutaupyti nemažai degalų.                   

Šio amžiaus pirmajame dešimtmetyje sukurtos naujos kartos variklio automatinio išjungimo ir paleidimo sistemos. Ši moderni ir patikima technologija paklojo pamatus variklio automatinio išjungimo ir paleidimo sistemų sėkmei.

Laikantis tam tikro vairavimo stiliaus, variklio automatinio išjungimo ir paleidimo sistema gali padėti sutaupyti iki 15 % degalų. Vis dėlto, sistemos efektyvumas priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant naudojimo vietą. Važiuojant mieste variklio automatinio išjungimo ir paleidimo sistema variklį išjungia automobiliui sustojus. Akivaizdu, kad jos efektyvumas bus mažesnis važiuojant didelį atstumą užmiesčio keliais.

Kokio tipo akumuliatoriai gali išlaikyti apkrovą, kurią sukelia START-STOP sistema?

Būtina užtikrinti patikimą elektros įrangos maitinimą, kol variklis išjungtas, nes akumuliatoriui tenka didelė apkrova. Būtent dėl to svarbiausia kiekvienos gerai veikiančios variklio automatinio išjungimo ir paleidimo sistemos dalis yra pažangus rūgštinis akumuliatorius. Apkrovą, kurią sudaro variklio automatinio išjungimo ir paleidimo sistemos, gali išlaikyti tik AGM ir EFB technologijų akumuliatoriai.

EFB akumuliatoriai – paprastoms variklio automatinio išjungimo ir paleidimo sistemoms

EFB akumuliatoriai (EFB angl. Enhanced Flooded Battery– veiksmingesnieji skystiniai akumuliatoriai) tinka tiekti energiją automobiliuose, kuriuose įrengta paprasta variklio automatinio išjungimo ir paleidimo sistema. EFB akumuliatoriai yra naujesnė įprastinių rūgštinių akumuliatorių versija. Patobulinus kai kuriuos komponentus užtikrinama ilgesnė akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Mažos vidaus varžos EFB akumuliatoriai yra ypač atsparūs naudojimo ciklams ir stabilesni sudėtingomis sąlygomis, pavyzdžiui, esant įrengtai variklio automatinio išjungimo ir paleidimo sistemai. Palyginti su įprastiniais starterių maitinimo akumuliatoriais, jų įkrovimo ciklų skaičius* yra du kartus didesnis.

AGM akumuliatoriai – pažangioms variklio automatinio išjungimo ir paleidimo sistemoms

Jei automobilyje įrengta variklio automatinio išjungimo ir paleidimo sistema su stabdymo energijos atgavimo (rekuperacijos) funkcija arba sumontuota aukščiausios klasės įranga ir modernūs priedai, dideliam energijos poreikiui patenkinti labiau tinka ne įprastiniai starterio maitinimo, bet AGM tipo akumuliatoriai (AGM angl. Absorbent Glass Mat– sugeriamieji stiklaplastikio tarpikliai).

AGM akumuliatoriams būdingos puikios neįšilusio variklio paleidimo charakteristikos. Varikliui paleisti jie turi ypač daug galios, todėl pakanka trumpesnės starterio veikimo trukmės. Šiems akumuliatoriams būdinga gera įkrovimo geba ir didelė galia esant žemam įkrovos lygiui, todėl įšilusį variklį galima išjungti ir vėl paleisti kelis kartus be rizikos, kad atsiras paleidimo problemų. Be to, AGM akumuliatorių eksploatavimo trukmė, palyginti su įprastiniais starterio maitinimo akumuliatoriais, yra gerokai ilgesnė. Jų įkrovimo ciklų skaičius gali būti tris kartus didesnis nei įprastinių starterio maitinimo akumuliatorių. Elektrolitas AGM akumuliatoriuose yra sugeriamuosiuose stiklaplastikio tarpikliuose, todėl šie akumuliatoriai yra atsparesni nepalankioms sąlygoms, nekyla elektrolito ištekėjimo pavojaus ir nereikia jokios techninės priežiūros.

Ar tikrinate, kaip veikia jūsų kliento automobilio START-STOP sistema?

Jei dirbate su automobiliu, kuriame įrengta variklio automatinio išjungimo ir paleidimo sistema, jums reikia žinoti keletą dalykų. Keisdami automobilio akumuliatorių įsitikinkite, kad naująjį akumuliatorių gebės atpažinti variklio automatinio išjungimo ir paleidimo sistemos akumuliatoriaus jutiklis (angl. IBS), nes priešingu atveju automobilio sistema negalės tiksliai kontroliuoti akumuliatoriaus būsenos. Dėl to naują akumuliatorių būtina įvesti / užregistruoti. Automobilio energijos valdymo sistema nuodugniai matuoja akumuliatoriaus parametrus, kad galėtų užtikrinti didžiausią degalų ekonomiją. Jei automobilyje sumontuojamas netinkamas akumuliatorius arba jis blogai užregistruojamas, tikėtina, kad neveiks kai kurios automobilio funkcijos (pvz., elektriniai stiklų valdymo mechanizmai) arba akumuliatorius gali nusidėvėti pirma laiko, todėl susidursite su dar vienu gedimu.

Jei automobilyje sumontuotas AGM akumuliatorius, jį keisti būtina tik AGM akumuliatoriumi. Vis dėlto, vietoj EFB akumuliatoriaus galima sumontuoti AGM akumuliatorių. Tokiu atveju, tikėtina, padidės variklio automatinio išjungimo ir paleidimo sistemos efektyvumas ir sumažės degalų sąnaudos. VARTA primygtinai rekomenduoja į transporto priemonę, kurioje įrengta variklio automatinio išjungimo ir paleidimo sistema, nemontuoti žemesnių technologijų akumuliatoriaus ir nebandyti montuoti įprastinio skystinio akumuliatoriaus; jie tiesiog nėra pajėgūs veikti tokiomis sąlygomis, kai variklis dažnai išjungiamas ir vėl paleidžiamas.

Akumuliatoriui senstant, variklio automatinio išjungimo ir paleidimo sistema paprastai suveikia vis rečiau. Dėl to rekomenduojama akumuliatorių periodiškai tikrinti atliekant automobilio techninės priežiūros darbus ir pakeisti nelaukiant, kol jis suges. Tik taip bus įmanoma sutaupyti daugiausia degalų.

Taigi, norint užtikrinti, kad klientas iš jo transporto priemonėje įrengtų degalų taupymo sistemų gautų daugiausia naudos, VARTA skatina autoserviso darbuotojus tikrinti kiekvieno į patikrai atvaryto automobilio akumuliatorių. Jei paaiškėja, kad jis yra silpnas, klientui reikėtų siūlyti jį pakeisti akcentuojant degalų taupymo naudą.

Kad klientai liktų patenkinti, rekomenduokite jiems rinktis VARTA akumuliatorius. Šie produktai rinkoje yra pelnę pasitikėjimą, be to, juos dažniausiai renkasi ir transporto priemonių gamintojai.

*Bandymų standartas EN 50342-1, o EFB ir AGM tipo akumuliatoriams – papildomai EN 50342-6