Paskelbimo data: 2019-12-27

Ekologiška „Inter Cars“ veikla

Indėnų išmintis sako: Kai bus iškirstas paskutinis medis, paskutinė upė bus užteršta ir žus paskutinė žuvis – suprasime, kad pinigų negalime valgyti. „Inter Cars“ – tai atsakingai veikianti įmonė, kuri ne tik laikosi ekologijos principų, bet ir skatina klientus bei darbuotojus elgtis taip, kad būtų tausojama aplinka.

ekologija.jpg

Tiek automobilių rinka, tiek atsarginių dalių rinka turi prisiimti ypač didelę atsakomybę dėl oro bei aplinkos taršos. Tai įpareigoja taikyti plataus masto proekologiškus veiksmus. Suvokdami civilizacijos, technologijų ir automobilių pramonės įtaką ekosistemai, verslininkai imasi veiksmų, kurie ne didina gamtos apsaugos problemas, o padeda jas spręsti. „Inter Cars“ ne tik nėra išimtis, bet ir žengia žingsnį toliau.

Stengdamasi, kad proekologiško suvokimo plėtra būtų kuo platesnė, „Inter Cars“ aktyviai dalyvauja projekte „Bio Service“. Tai programa, kurios pagrindinis šūkis – ekologiškos dirbtuvės. Daugiausia dėmesio skiriama teisėtam, kompleksiškam dirbtuvių atliekų, t. y. naudotos alyvos, stabdžių bei aušinimo skysčio, alyvos ir oro filtrų, slėginės pakuotės, valymo medžiagų, dirbtinio pluošto ir plastiko elementų, dienos šviesos lempų, elektronikos prietaisų bei akumuliatorių, surinkimui. Ekologiško elgesio kultūros skleidimas mažose, vidutinėse ir didelėse įmonėse – tai procesas, naudingas ne tik aplinkai, bet ir patiems verslininkams.

„Inter Cars“, skatindama ekologiško verslo plėtrą, sukūrė programas, skirtas konkretiems produktams. Įmonėje veikia novatoriškas LAUBER įmonės sukurtas naudotų automobilių dalių (šerdžių), kurios atitinka priėmimo kriterijus, supirkimo projektas.

Kalbant apie ekologiją, negalima apsiriboti vien atliekų utilizavimo tema. Visų pirma, tai – visuotiniai veiksmai, lemiantys civilizacijos ir aplinkos sambūvį, jų tarpusavio sąveiką ir įtaką.

Tai, kaip funkcionuoja dirbtuvės, t. y. ar prižiūri įrangą, stebi elektros energijos sąnaudas, kokiu būdu šildo patalpas, ir net tai, kaip statomi ir apšildomi patys objektai, turi įtakos mūsų aplinkai.

„Inter Cars“ – tai įmonė, kurios veikla tiesiogiai susijusi su automobilių dalių rinka, todėl vienas iš jos tikslų – šio segmento dalyvių švietimas. Tačiau kas būtų mokytojas, kuris tik moko, bet nėra tiesioginis pavyzdys savo mokiniams? Todėl „Inter Cars“ pradėjo nuo savęs ir, pasikliaudama savo patirtimi sprendžiant įvairias problemas, su kuriomis susidurdavo daugelį veiklos metų, vidiniais veiksmais rodo, kaip būti aplinka besirūpinančia įmone.

„Inter Cars“:

  • naudoja daugkartines pakuotes (tarą) prekėms gabenti „Inter Cars“ tinklo viduje,
  • naudoja mažiau kartoninių pakuočių,
  • pakuotes (kartoną, plėvelę), kuriose gauna prekes iš tiekėjų, rūšiuoja, presuoja ir perduoda perdirbti,
  • administracines patalpas ir sandėlius aprūpina LED šviestuvais su judesio davikliais – tai padeda taupyti elektros energiją,
  • rūpinasi, kad visi įrenginiai būtų laiku ir tinkamai prižiūrimi, remontuojami ir valomi – tai apsaugo nuo avarijų ir skysčių prasisunkimo,
  • laikosi apmokestinamų produktų apskaitos taisyklių, taip pat primena klientams, kaip tvarkoma atliekų bei apmokestinamų produktų apskaita ir kaip gauti atitinkamus ekologinius leidimus vykdyti veiklą.

Europos plėtros ir logistikos centras ILS, priklausantis „Inter Cars“ kapitalo grupei, 2016 m. gavo apdovanojimą konkurse „Environmental Prize“ už inovatyvius ir pavyzdinius veiksmus, susijusius su aplinkos apsauga. Be tiesioginių ekologijos palaikymo veiksmų, už kuriuos įmonė buvo apdovanota, žiuri pabrėžė, kad įmonė taip pat yra sektinas pavyzdys dėl veiksmų, kuriuos ji vykdo, siekdama didinti darbuotojų sąmoningumą aplinkos apsaugos srityje, t. y. organizuodama jiems mokymus ir seminarus. Kitas aspektas, kuris netiesiogiai prisidėjo prie ILS apdovanojimo ir pripažinimo šiuolaikiška ir ekologiška įmone, – programų, skirtų darbuotojų socialinėms sąlygoms gerinti, įgyvendinimas. Buvo pripažinta, kad tokiu būdu plečiamos jų žinios apie aplinkos apsaugos svarbą.

Šiais laikais ekologijos tema – ne tik mada, bet ir gyvenimo būdas. „Inter Cars“ stengiasi tiek savo veiksmais, tiek organizuojamais mokymais parodyti, kad ši tema – taip pat iššūkis, kuris gali suteikti įmonėms daug pasitenkinimo ir naudos, jei, žinoma, su šia tema susiję veiksmai nėra vien parodomieji.

Nuotraukos šaltinis: pexels.com