Paskelbimo data: 2022-12-01

Autoservisų atliekų surinkimas

„Inter Cars Lietuva“ bendradarbiauja su UAB „Atliekų tvarkymo centras“, kurie surenka aplinkai pavojingas atliekas iš servisų.

Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės privalo

  • Nemokamai iš transporto priemonių naudotojų (fizinių asmenų – gyventojų) priimti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias atliekas (alyvos, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, oro filtrų, autotransporto priemonių amortizatorių, padangų ir kitas autoservisuose susidarančias atliekas). Šias atliekas, išskyrus tinkamas pakartotinai naudoti dalis, transporto priemonės naudotojui atiduoti draudžiama;
  • Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias transporto priemonių dalis perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti Atliekų tvarkytojui.

Padangų platintojai privalo:

  • Nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas padangų atliekas tuo atveju, jeigu atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir padangų atliekų skaičius (skaičiuojant vienetais) atitinka jo perkamų padangų skaičių;
  • Iš vartotojų priimtas padangų atliekas perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui arba atiduoti jas padangų gamintojams ar importuotojams;
  • Prekybos vietoje teikti rašytinę informaciją vartotojams apie tai, kaip jie gali atiduoti padangų
  • atliekas platintojams.

"Atliekų Tvarkymo Centras" siūlo:

  • Sudaryti reikalingas atliekų tvarkymo sutartis;
  • Palankiausiomis sąlygomis surinkti alyvos, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, oro filtrų, autotransporto priemonių amortizatorių, padangų ir kitas autoservisuose susidarančias atliekas;
  • Aprūpinti visomis atliekų rūšiavimui ir surinkimui būtinomis priemonėmis (talpomis) bei visuomenės informavimui skirta medžiaga (plakatais). www.atc.ltDaugiau informacijos apie UAB „Atliekų tvarkymo centras“ rasite įmonės svetainėje.