Paskelbimo data: 2020-12-22

Informacija autoservisams dėl atliekų tvarkymo

Dalinamės informacija dėl autoserviso atliekų tvarkymo. 

autoserviso atliekų tvarkymas.jpg
Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės privalo:

1) nemokamai iš transporto priemonių naudotojų (fizinių asmenų – gyventojų) priimti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias atliekas (alyvų, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, oro filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių, padangų ir kitas autoservisuose susidarančias atliekas). Šias atliekas, išskyrus tinkamas pakartotinai naudoti dalis, transporto priemonės naudotojui atiduoti draudžiama;

2) transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias transporto  priemonių dalis perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui.

Padangų platintojai privalo:

1) nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas padangų atliekas tuo atveju, jeigu atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir padangų atliekų skaičius (skaičiuojant vienetais) atitinka jo perkamų padangų skaičių;

2) iš vartotojų priimtas padangų atliekas perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui arba atiduoti jas padangų gamintojams ar importuotojams;

3) prekybos vietoje teikti rašytinę informaciją vartotojams apie tai, kaip jie gali atiduoti padangų atliekas platintojams;







Siūlo: sudaryti reikalingas atliekų tvarkymo sutartis; palankiausiomis sąlygomis surinkti alyvų, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, oro filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių, padangų ir kitas autoservisuose susidarančias atliekas; aprūpinti visomis atliekų rūšiavimui ir surinkimui būtinomis priemonėmis (talpomis) bei visuomenės informavimui skirta medžiaga (plakatais). www.atc.lt






Siūlo: teikti nuolatinę aplinkosauginę priežiūrą, vesti atliekų susidarymo apskaitą ir teikti atliekų susidarymo ataskaitas elektroniniu būdu naudojantis GPAIS, konsultuoti atliekų tvarkymo ir kitais su aplinkos apsauga susijusiais klausimais, dalyvauti ir atstovauti klientui aplinkosauginiuose patikrinimuose. www.biosistema.lt


Daugiau informacijos apie atliekų pridavimo galimybes galite rasti www.atliekos.lt


             

www.gia.lt





                    

www.atliekos.lt