Paskelbimo data: 2018-11-26

HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) sistemos problemos

Sugedus kompresoriui, visada reikia patikrinti elementus, su kuriais jis dirba. Oro kondicionavimo kompresorius nėra tipiškas susidėvintis elementas. Nepaisant to, kompresorių keitimas tapo įprasta užduotimi automobilių servisams, tačiau gedimo priežastis retai slypi pačiame kompresoriuje, dažniau – su juo susijusiuose elementuose. MAHLE atsarginių dalių rinkos oro kondicionavimo sistemų  ekspertai papasakojo, ką turi žinoti mechanikas apie kompresoriaus keitimą.

automobilių koncionavimo sistema.jpg

Panašiai, kaip išmetamųjų dujų turbokompresoriai, oro kondicionavimo kompresoriai yra suprojektuoti tarnauti visą automobilio eksploatacijos laiką. Nepaisant to, mechanika turi keisti kompresorius. Priežasčių yra daug.

„Sugedus kondicionavimo kompresoriui, tik labai retais atvejais dėl to yra kaltas pats kompresorius. Gedimo priežastis dažnai galima rasti su kompresoriumi susijusiuose elementuose“, – paaiškina Romuald Dagognet, „MAHLE Behr“ sistemų inžinierius.

Štai kodėl labai svarbu, kad servise būtų nustatyta faktinė gedimo priežastis ir visiškai, o visų pirma, profesionaliai, pašalintas pradinis defektas bei jo pasekmės. Priešingu atveju gali įvykti pakartotinis ir identiškas kompresoriaus gedimas.

Tipiniais oro kondicionavimo kompresoriaus gedimo arba defekto požymiais yra tokie klientų nusiskundimai, kaip, pavyzdžiui, „silpnas šaldymas“ arba „didelis triukšmas įjungus HVAC sistemą“. Atlikdamas diagnostiką mechanikas taip pat gali turėti galimybę identifikuoti problemą HVAC tvarkyklės klaidų atmintyje. Atmintyje įrašomi galimų klaidų kodai yra susiję su per mažu arba per dideliu šaltnešio slėgiu, šaldymo ir elektros gedimais – nepriklausomai nuo to, ar jie tiesiogiai susiję su kompresoriumi, ar ne – tokiais, kaip elektromagnetinės sankabos defektai, kompresoriaus reguliavimo vožtuvo veikimo sutrikimai arba problemos su variklio aušinimo orapūte. Pavyzdžiui, MAHLE oro kondicionierių aptarnavimo stotelės automatizuotas oro kondicionavimo efektyvumo bandymas parodo, ar yra palaikomas reikiamas šaltnešio slėgis.


Neigiamas sistemos efektyvumo bandymo rezultatas – kompresorius yra sugedęs.

Pagrindinė gedimų priežastis – nepakankamas tepimas

„Oro kondicionavimo sistemų nereikia prižiūrėti“, - daugelį metų tokią žinią skleidė transporto priemonių gamintojai, kai jų buvo klausiama apie reguliarų oro kondicionavimo sistemų aptarnavimą. Tačiau šiuo metu jau žinoma, kad šildymo, ventiliavimo ir oro kondicionavimo sistemos transporto priemonėse per metus natūraliai praranda nuo penkių iki dešimties procentų šaltnešio dėl atmosferos sąlygų poveikio, per lanksčius vamzdelius bei įvairius sandariklius, netgi jei jie yra geros techninės būklės. Tai tarsi „natūralus procesas“ transporto priemonėse. Be to, pirminis šilumokaitis transporto priemonės priekinėje dalyje, t. y. kondensatorius, gali būti pažeistas dėl smūgių akmenimis, avarijų ir eismo įvykių, todėl sistema praranda sandarumą ir šaltnešis išteka. Prie to prisideda tai, kad išlaikant tą patį aušinimo efektyvumą, oro kondicionavimo sistemos yra vis mažesnės, o jose naudojamo šaltnešio kiekis – mažesnis.

Vis dėlto kodėl šaltnešio praradimas sukelia tokius skaudžius padarinius kompresoriui? Tepimo alyva ir šaltnešis oro kondicionavimo sistemoje susimaišo ir kartu juda visoje oro kondicionavimo sistemoje. Nuotėkio atveju alyva pasišalina kartu su šaltnešiu. Jeigu šaltnešio kiekis sumažėja, sumažėja ir jo srautas, todėl kompresoriaus alyva nebegali veiksmingai cirkuliuoti. Dėl šios priežasties kompresoriaus vidus nėra tinkamai tepamas ir aušinamas, todėl greičiau susidėvi. Be to, nuolatinė aukšta temperatūra pažeidžia aušinimo alyvą ir sukelia jos sukepimą bei tepimo savybių praradimą, todėl sugadinamas kompresorius, kuris nėra remontuojamas. Problema ta, kad dėl tinkamo tepimo trūkumo gali susidaryti metalo drožlės ir dulkės, kurios užteršia visus šaltnešio grandinės elementus.


Šaltnešio praradimas – nesandarus kondensatorius.

Todėl šaltnešio grandinę reikia profesionaliai išplauti visada, kai pasireiškia toks gedimas. Plovimas yra standartinė funkcija, integruota visuose MAHLE oro kondicionierių aptarnavimo prietaisuose. Taip pat reikia keisti filtro džiovinimo sistemą, kadangi vidinėje jo dalyje kaupiasi kietosios dalelės.

Esminis dalykas – šaldymo alyva

Kiekvienai oro kondicionavimo sistemai reikia atitinkamo tipo ir kiekio alyvos. Sistemos gamintojas ir tipą, ir kiekį nustato atlikdamas sistemos patvirtinimo bandymus. Mažesnis nei nurodytas alyvos kiekis sumažina kompresoriaus tepimą ir galiausiai sukelia jo vidinių elementų sugadinimą. Tepimo priemonės būklė ir kiekis grandinėje yra labai svarbus siekiant užtikrinti efektyvų HVAC sistemų darbą. Tačiau, bėgant laikui, alyvos būklė gali pablogėti (pavyzdžiui, dėl drėgmės patekimo į sistemą), todėl ji emulsuojasi (susijungia du tarpusavyje nesusimaišantys skysčiai, pavyzdžiui, alyvos) ir sukelia kompresoriaus konstrukcijos elementų koroziją. Šis reiškinys taip pat gali būti sukeltas gumos dalelių, kurios dėl dėvėjimosi atsiskiria nuo lanksčių šaltnešio vamzdelių ir užteršia alyvą. Taip gali atsitikti perkaitus alyvai, panaudojus netinkamas nuotėkių nustatymo priemones arba įpylus vadinamųjų „efektyvumą gerinančių priemonių“.

Pašalinus kompresoriaus alyvos išleidimo varžtą ir ją išleidus per smulkų filtrą, mechanikas pagal šaltnešio išvaizdą gali pasakyti, ar kompresoriaus gedimą galima priskirti tepimo problemoms.


Užteršta alyva.

Tikrinama spalva, kvapas, konsistencija ir įvairūs svetimkūniai. Remiantis „MAHLE Service Solutions“ oro kondicionavimo aptarnavimo specialistų nuomone, nepakankamas tepimas gali pasireikšti ir tada, kai servise aptarnaujant oro kondicionavimo sistemą panaudojamas netinkamas arba kompresoriaus gamintojo nepatvirtintas šaltnešis.

„Kompresoriuje naudojama alyva yra konkrečiai apibrėžtų parametrų ir ypatingai kruopščiai parinkta jo gamintojo. Pavyzdžiui, PAG alyvų (polialkilenglikolio) negalima maišyti su POE alyvomis (sintetinių esterių), kadangi tai  gali kelti pavojų kompresoriaus tepimui“, – įspėja MAHLE oro kondicionavimo sistemų inžinierius Romuald Dagognet.

POE alyvos yra naudojamos hibridinėse transporto priemonėse su elektriniu kompresoriumi. R. Dagognet rekomenduoja laikytis kompresoriaus gamintojo nurodymų. Netinkamos UV kontrastinės medžiagos taip pat gali turėti neigiamą poveikį kompresoriaus alyvai. Taip pat ir šiuo atveju ekspertas rekomenduoja laikytis kompresoriaus gamintojo nurodymų.

Tačiau aušinimo alyvų ir UV kontrastinių medžiagų tarpusavio sąveika nėra vienintelė problema. Jis pastebi, kad svarbus veiksnys yra ir tai, koks jų kiekis prateka per šaltnešio grandinę.

„Jeigu sistemoje jų yra per daug, aušinimo efektyvumas pablogėja, o kompresorius gali perkaisti. Kraštutiniais atvejais, pavyzdžiui, jeigu kaskart aptarnaujant oro kondicionierių yra atliekamas „profilaktinis“ oro kondicionieriaus alyvos ir (arba) UV kontrasto įšvirkštimas, šaltnešio grandinėje gali susidaryti per didelis skysčio kiekis, - „MAHLE Service Solutions“ oro kondicionavimo specialistai taip pat perspėja: - Tai gali sukelti hidraulinę blokadą, kuri sugadins kompresorių.“

Nepamirškite apie filtro džiovinimo sistemą

Dėl žemos šaltnešio temperatūros viduje, oro kondicionavimo sistema yra labai jautri drėgmei. Visų pirma, tai lemia kompresorius alyvos kokybę. Taigi, pagrindinė filtro džiovintuvo užduotis yra į sistemą patenkančios drėgmės surišimas ir nešvarumų, kurie susidaro sistemai dirbant (kompresoriaus drožlių, guminių sandarinimo elementų dalelių), sulaikymas. Higroskopinės (vandenį sulaikančios) filtro įdėklo granulės gali sugerti tik ribotą kiekį drėgmės, todėl tam tikru momentu jos tampa prisisotinusios ir nebeveiksmingos.

Vidinis filtras taip pat gali užsikimšti dėl įvairių kietųjų dalelių ir teršalų. Todėl džiovintuvą reikia reguliariai keisti, taip pat ir sandariose sistemose, netgi jei tai nebuvo aiškiai nurodyta gamintojo naudojimo instrukcijoje. Žinomi džiovintuvų gamintojai šią užduotį rekomenduoja atlikti kas du metus. O jeigu šaltnešio cirkuliavimo grandinė buvo atidaryta, pavyzdžiui, dėl avarijos arba pažeidimo keičiant oro kondicionieriaus elementus, visada reikia pakeisti ir džiovintuvą bei plėtimosi vožtuvą.

„Aptarnaujant oro kondicionavimo sistemą, labai svarbu joje sudaryti vakuumą naudojant vakuuminį siurblį. Jis pašalins drėgmę iš HVAC sistemos. Norint iš sistemos pašalinti drėgmę, šį procesą rekomenduojama tęsti ne mažiau kaip pusę valandos“, – pataria R. Dagognet.

Galimybė išvengti nereikalingo remonto

Oro kondicionavimo kompresorius yra svarbiausia transporto priemonės šildymo, ventiliavimo ir oro kondicionavimo sistemos (HVAC) dalis. Tai taip pat labiausiai pažeidimams jautrus elementas. Yra keletas priežasčių, dėl kurių įvyksta kompresoriaus gedimai jam dirbant įprastinį darbą. Šiuo metu daugumoje naujesnių visų klasių transporto priemonių yra įrengta HVAC sistema, o kompresoriaus keitimas tapo standartine servisų užduotimi. Tačiau tik retais atvejais pakanka tiesiog pakeisti kompresorių, kadangi jo gedimo priežastis dažniausiai glūdi kitoje aušinimo sistemos vietoje, tad būtina dalyvauti mokymuose, skirtuose oro kondicionavimo sistemoms, ir bendradarbiauti su ekspertais.

At
sargumo priemonės atliekant aptarnavimą

MAHLE nuomone, jeigu oro kondicionavimo sistemą reikia prižiūrėti arba remontuoti dėl nepakankamo šaltnešio lygio, serviso darbuotojai turi atkreipti dėmesį į tam tikras sistemos vietas, kad užtikrintų tinkamą sistemos veikimą vėliau:

  • Rasti nuotėkį, suremontuoti ir pakeisti visas pažeistas dalis.
  • Jeigu nuotėkis pasireiškė dėl pažeistų elementų, visus aušinimo sistemos grandinės elementus reikia išplauti skystu šaltnešiu. Be šaltnešio yra ir kitas oro kondicionavimo sistemos plovimo būdas, naudojant specialias chemines priemones. Kompresorių, plėtimosi vožtuvų ir filtro džiovintuvų plauti negalima, šiuos elementus reikia pakeisti ir praleisti atliekant plovimą.
  • Pakeisti filtro džiovintuvą ir, naudojant aptarnavimo stotelės vakuuminį siurblį, ne trumpiau kaip 30 minučių sudaryti sistemoje vakuumą.
  • Užpildyti nurodytu kiekiu nurodytos kokybės aušinimo alyva (žr. informacinę lentelę ant kompresoriaus, kurioje nurodytas alyvos tipas). Papildyti atitinkamu kiekiu šaltnešio, naudojant aptarnavimo stotelę. Pavyzdžiui, oro kondicionierių aptarnavimui skirtuose „MAHLE Service Solutions“ prietaisuose „Arctic-PRO ACX“ yra įdiegta duomenų bazė su informacija apie šaltnešio kiekius. Kitais atvejais informacija apie šaltnešio kiekį būna nurodyta lipniose etiketėse, klijuojamose variklio skyriuje, arba šaltnešio pildymo instrukcijose.

    DĖMESIO!

    Pripylus per daug šaltnešio gali pasireikšti sistemos perkrovos. Slėgis sistemoje didės ir kils pavojus, kad šaltnešis pateks į kompresorių bei sukels hidraulinę blokadą. Alyvos sluoksnis (plėvelė) kompresoriuje taip pat gali būti pašalintas, todėl padidės trintis ir pasireikš su tepimo trūkumu susijęs gedimas.

Jus taip pat gali sudominti:

Unikali pasaulyje: nauja „Shell“ „Pureplus“ technologija

Unikali pasaulyje: nauja „Shell“ „Pureplus“ technologija

Pavaros pusašiai – patvarūs, bet ne amžini

Pavaros pusašiai – patvarūs, bet ne amžini

Kas gali nutikti, jei nepatikrinsime alyvos filtro katalogo numerio?

Kas gali nutikti, jei nepatikrinsime alyvos filtro katalogo numerio?

Išskirtiniai „VINOVE“ automobilių kvepalai

Išskirtiniai „VINOVE“ automobilių kvepalai