Paskelbimo data: 2021-05-12

DPF slėginiai vamzdžiai: ką vertėtų apie juos žinoti?

DPF slėginis metalinis vamzdis yra skirtas DPF įrenginiui prijungti prie DPF diferencinių slėgio jutiklių. Šiais jutikliais matuojamas faktinis išmetamųjų dujų slėgis DPF įleidimo ir išleidimo pusėse per slėginį vamzdį, atitinkamai pagal ir prieš DPF srovę.

DPF Slėginiai vamzdžiai.png


Kam yra skirtas DPF slėginis metalinis vamzdis?
Dalelių filtrui prisipildžius suodžių ir pelenų, slėgis įleidimo pusėje padidėja, palyginti su išleidimo puse, tai yra, išmetamųjų dujų slėgis padidėja išmetimo sraute.

Jutikliais matuojamas slėgių skirtumas reguliariai konvertuojamas į įtampos signalus ir perduodamas variklio valdymo blokui.

Susidarius tam tikram priešslėgiui, valdymo įtaisas paleidžia automatinį filtro valymo procesą, vadinamąjį regeneravimą, atsižvelgiant į kitų parametrų, tokių kaip nuvažiuotas atstumas, praėjęs laikas ir išmeta-mųjų dujų temperatūra, naudojimą.

Slėginiai vamzdžiai būna dviejų tipų: fiksuoti (nekeičiami), kurie yra privirinti prie DPF įrenginio, ir montuojami (keičiami) – tiekiami atskirai.Kaip DPF slėginiai vamzdžiai gali apsaugoti nuo brangaus remonto?Keičiant DPF, patartina pakeisti ir slėginius vamzdžius, nes jų dažnai negalima nuimti nuo DPF nepažeidus. Tačiau vamzdynai gali užsikimšti ne tik dėl išorinio poveikio. Laikui bėgant, vamzdžiuose kaupiasi suodžių ir pelenų nuosėdos. Užsikimšus vamzdžiams, išmetamųjų dujų slėgio tikrinimo diferenciniu jutikliu išmatuotos vertės yra neteisingos. Dėl to dažnai reikia bereikalingai ir brangiai keisti dalelių filtrą.

Dar blogiau, kai varikliu valdomo DPF „aktyvioji regeneracija“ yra pradedama netinkamai. DPF sankaupos sparčiai didėja arba DPF yra veikiamas aukštos temperatūros, dėl kurios greičiau dėvisi filtrai.    

Užsikimšus filtrui, gali būti sugadintas variklis ir turbokompresorius.