Paskelbimo data: 2018-01-02

VIP PLATINUM akcija

VIP PLATINUM IR VIP GOLD 2018 M. AKCIJŲ TAISYKLĖS

 1. Šiose Taisyklėse naudojamos sąvokos:
  1. VIP PLATINUM IR VIP GOLD AKCIJOS (toliau – VIP Akcijos) yra skirtos lojaliems UAB „Inter Cars Lietuva“ Klientams, kurie atitinka šiose taisyklėse nustatytus reikalavimus.
  2. VIP Akcijų organizatorius (toliau – Organizatorius) – įmonė UAB „Inter Cars Lietuva“ (adresas: Titnago g. 6, Vilnius).
  3. VIP Akcijų dalyvis (toliau – Dalyvis) – Organizatoriaus pardavimų sistemoje registruotas Klientas (juridinis ir/ar fizinis asmuo), kuris atitinka šiose taisyklėse nustatytus reikalavimus.
  4. VIP Akcijų trukmė (toliau – Trukmė) – 2018-01-01 - 2018-12-31.
  5. Dirbtuvės, Dirbtuvės-parduotuvė, Transporto Įmonė – Organizatoriaus identifikuojamas Kliento statusas.
   1. Dirbtuvės ir Dirbtuvės-parduotuvė –Organizatoriaus duomenų bazėje Klientas identifikuojamas kaip įmonė turinti dirbtuves, teikianti automobilių aptarnavimo, remonto ir priežiūros paslaugas bei vykdanti automobilių dalių pardavimą.
   2. Transporto įmonė – Organizatoriaus duomenų bazėje Klientas identifikuojamas kaip įmonė teikianti transporto paslaugas (valdanti nuosavą sunkvežimių transporto parką).
  6. Lengvųjų, krovininių (įskaitant autobusus) automobilių dalių Pardavimų rinka – Kliento priskyrimas prie tam tikros pardavimų rinkos pagal pirkimų duomenis Organizatoriaus sistemoje.
  7. Kliento Kategorija – Klientų suskirstymas į lengvųjų ir krovininių (įskaitant autobusų) automobilių dalių pardavimų rinkas.
 2. Bendros nuostatos:
  1. Šios VIP Akcijų taisyklės (toliau – Taisyklės) apibrėžia Organizatoriaus organizuojamų VIP Akcijų sąlygas.
  2. VIP Akcijos yra vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  3. VIP Akcijose turi teisę dalyvauti kiekvienas Organizatoriaus sistemoje registruotas Klientas, kurio būstinė yra Lietuvos Respublikos teritorijoje ir VIP Akcijų vykdymo metu, yra identifikuojamas kaip dirbtuvės arba dirbtuvės-parduotuvė (lengvųjų automobilių dalių rinka) ir dirbtuvės, dirbtuvės-parduotuvė, transporto įmonė (krovininių automobilių dalių rinka).
  4. Dalyvaudamas VIP Akcijose Klientas įsipareigoja vykdyti dalyvavimo sąlygas apibrėžtas šiose Taisyklėse.
  5. Dalyvavimas VIP Akcijose ir bet kurios naudos priėmimas yra vienareikšmiškas pritarimas šioms Taisyklėms.
  6. Nepritarimas bent vienai šių Taisyklių nuostatai reiškia, kad Klientas atsisako dalyvavimo VIP Akcijose ir praranda teisę į naudas, apibrėžtas 4 punkte.
  7. Klientas ir/ar lydintis asmuo dalyvaudamas VIP PLATINUM ar VIP GOLD išvykose, vienareikšmiškai sutinka, kad jo asmens atvaizdas (nuotraukos ir vaizdo medžiaga) gali būti viešinamas Organizatoriaus rinkodaros tikslais.
  8. Organizatorius pasilieka teisę savo nuožiūra pašalinti Dalyvius iš reitingo, atsižvelgdamas į Kliento pateiktų duomenų tikslumą, Kliento pirkimo rezultatus, mokėjimo ir kitas sąlygas.
  9. Organizatorius pasilieka teisę keisti Taisykles arba nutraukti programą be priežasties nurodymo.
  10. VIP Akcijų vykdymo metu, organizatorius pasilieka teisę rengti papildomas akcijas pagal atskiras taisykles, sąlygas bei terminus.
  11. Daiktiniai apdovanojimai ir dalyvavimas išvykose nekeičiami nei į pinigus, nei į kitus daiktus.
  12. Visus mokesčius susijusius su prizo gavimu padengia prizo laimėtojas.
 3. Klientų dalyvavimo VIP Akcijose sąlygos:
  1. VIP Akcijose gali dalyvauti Klientai, Organizatoriaus pardavimų sistemoje turintys aukščiausią lojalumo lygį.
  2. VIP Akcijose gali dalyvauti Klientai, išlaikę praeitais metais tuo pačiu laikotarpiu pasiektą apyvartą.
  3. VIP Akcijose gali dalyvauti Klientai, kurių grąžinamų prekių suma neviršija 15 % pirkimų sumos.
  4. VIP Akcijose gali dalyvauti tie Klientai, kurie neturi pradelstų įsiskolinimų.
  5. Prisijungimo prie VIP Akcijos metu Klientas privalo turėti 12 mėnesių pirkimo istoriją.
  6. VIP Akcijose negali dalyvauti Organizatoriaus atstovybių sąraše esančių įmonių savininkai ir/ar bendraturčiai bei darbuotojai, taip pat jų šeimų nariai, asmenys ir ūkio subjektai, susiję su VIP Akcijos organizavimu ir vykdymu.
 4. Rezultatų skaičiavimas:
  1. Kliento rezultatai apskaičiuojami pagal jam priskirtą Pardavimų rinką (lengvųjų automobilių dalių arba sunkvežimių dalių (virš 3,5t) rinką).
  2. Kvalifikuojami tik klientai, turintys aukščiausią lojalumo lygį. Nustatant kliento lojalumo lygį, įvertinama:
   1. dalis, kurią sudaro pasiekta kliento apyvarta palyginus su potencialia kliento apyvarta;
   2. papildomai įvertinama visa kliento apyvarta iš viso Organizatoriaus prekių asortimento
  3. Klientai, atitinkantys 3 dalyje išvardytus reikalavimus ir užėmę TOP10 (aukščiausias vietas) priskirtos Pardavimų rinkos sąraše, kvalifikuojami kaip VIP PLATINUM akcijos nugalėtojai, o sekančias 15 vietų užėmę klientai, yra kvalifikuojami kaip VIP GOLD akcijos nugalėtojai. Iš viso yra 50 prizinių vietų, t.y. po 25 vietas iš Lengvųjų automobilių dalių ir Sunkvežimių dalių rinkos.
  4. Iki 2019 m. sausio 30 d. nugalėtojai bus informuoti asmeniškai. VIP Akcijoms pasibaigus, iki VIP Akcijos pabaigos įsigytoms prekėms galioja specialios grąžinimo sąlygos – grąžinti galima tik brokuotas, neatitinkančias aprašymo ant pakuotės ir UAB „Inter Cars Lietuva“ atstovų klaidingai parduotas prekes.
 5. Dalyvavimo kelionėse ir renginiuose principai
  1. Kelionėje gali dalyvauti VIP Akcijų Dalyvio savininkas, bendrasavininkas, dalyvaujantis įmonės veikloje arba vykdantysis direktorius. Vietos negali būti perduodamos kitiems asmenims.
  2. Lydintis asmuo gali dalyvauti kelionėje tik pakviesto asmens sąskaita.
  3. Tuo atveju, jei niekas iš įgaliotų asmenų negalės dalyvauti kelionėje, VIP Akcijos Dalyviui nepriklauso jokia kompensacija už neišnaudotą kelionę. Tai reiškia, kad vieta negali būti perleidžiama kitam asmeniui.
  4. Esant ribotam vietų skaičiui, pirmumo teisę turi pakviestieji VIP Nariai, o ne lydintys asmenys.
  5. Visos papildomos sąlygos (mokėjimai, atsisakymo sąlygos, dalyvavimo patvirtinimas) Dalyviams bus perduodamos kartu su programa ir bendromis išvykos sąlygomis.
  6. Dalyvavimo išvykoje sąlyga – tai dalyvio sutikimas su Bendromis Išvykos Sąlygomis iki šiose sąlygose nurodytos datos. Jei Dalyvis nepatvirtina sutikimo su sąlygomis, tai reiškia atsisakymą dalyvauti išvykoje be teisės į kompensaciją.
  7. Visas papildomas išlaidas, neįeinančias į išvykos/renginio programą (vizos, skiepai, individualūs užsakymai) padengia Dalyvis.
 1. Baigiamosios nuostatos
  1. Reikalaujamų dalyvavimo VIP Akcijose sąlygų neįvykdymas, arba atsisakymas sąlygoja Kliento pašalinimą iš VIP Akcijų Dalyvių sąrašo.
  2. Jeigu Klientas neatitinka 3.1 išvardytų reikalavimų, jo dalyvavimo lygis VIP Akcijose yra peržiūrimas arba klientas pašalinamas.
  3. Organizatorius pasilieka teisę pašalinti dalyvį iš VIP Akcijų Dalyvių sąrašo, jei Dalyvis nepateikia reikalingų duomenų arba įtaria, kad pateikti duomenys yra neteisingi, ar dėl kitos nesąžiningos veiklos.
  4. Programos Organizatoriaus ir Dalyvių teisės bei pareigos nusakytos šiose Taisyklėse ir kituose galiojančiuose teisės aktuose. Visa kita informacija pateikiama Organizatoriaus reklaminėse medžiagose yra tik informacinio pobūdžio;
  5. Organizatorius pasilieka teisę keisti šiose Taisyklėse sąlygas.
  6. Šios Taisyklės Dalyviams prieinamas internetiniame puslapyje intercars.lt prie akcijų bloko, taip pat programoje „IC Katalog Online“ Rinkodaros rubrikoje.
  7. Visi Organizatoriaus ir Dalyvių ginčai, susiję su VIP Akcijų įsipareigojimų vykdymu, sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti, teisme, pagal Organizatoriaus buveinės vietą bei remiantis LR galiojančia tvarka ir įstatymais.

Bendrosios UAB „Inter Cars Lietuva“ akcijų taisyklės